Логопед

Якщо Ваша дитина потребує логопедичної допомоги, звертайтесь до нас.

Робота нашого логопеда з дітьми спрямована на подолання мовних та психофізичних порушень шляхом проведення індивідуальних логопедичних та підгрупових корекційно-розвивальних занять.

 

Якщо у Вашої дитини є порушення мови, наш логопед:

— допоможе Вам оцінити ситуацію, що склалася, надасть індивідуальну консультацію, встановить, які сторони мови та психічної діяльності необхідно розвивати та коригувати:

— складе індивідуальний план корекційної роботи та підбере ефективні методи та прийоми роботи, які необхідні саме Вашій дитині для подолання мовленнєвих порушень: дислалії, фонетико-фонемного недорозвинення мови, загального недорозвинення мови, що з’являється у порушенні фонемної системи та лексико-граматичної будови мови.

Формуючи правильне звуковимову у дітей, логопед працює за такими напрямками:

— розвиток слухової уваги, слухової пам’яті, слухового контролю та фонемного сприйняття, розвиток усіх фонемних процесів (за потребою)

— усунення недостатності розвитку загальної, дрібної моторики та розвиток органів периферичного мовного апарату

— усунення неправильної вимови звуку, його автоматизація

— розвиток уміння диференціювати у вимові звуки, подібні до артикуляції та звучання

Логопед – це педагог, який займається корекцією та профілактикою мовних порушень. Логопед також з’ясовує, чи є порушення чи ні.

Кожна дитина – зі своїми особливостями, здібностями, досягненнями. Розвиток його, зокрема і мовленнєве, йде індивідуально у своєму темпі. Найбільш сприятливий період у плані розвитку мови у малюка 2-3 роки. Саме в цей час необхідно проконсультуватися у дитячого логопеда – чи мова дитини відповідає її віку.

Вам слід звернутися до логопеда, якщо:

— малюк не почав говорити до 1 року (немає гуляння, белькотіння)

— У віці 1,5 — 2,5 року немає слів «мама», «тато», «дядько», «баба», «діда», і т.п., немає лепетних слів, типу «бі-бі, топ -топ»

— у віці 3 років усе розуміє, але не каже

— У 4-5 років пом’якшує всі звуки

— у 5 років невірно вимовляє якісь звуки

— у 5 років переставляє склади місцями, може додавати склади чи пропускати їх

— якщо загалом мова невиразна

— якщо порушено темп мови (швидко чи повільно каже)

— Якщо присутній носовий відтінок у голосі (гугнявість)